Koliko ste puta pomislili da gubite vreme na dokumentaciju o otpadu i pritom ne radite svoj posao?

Rešenje je tu -

UPSEKO
Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.
features

Brzo i jednostavno

Koristite logične i lake operacije. U par klikova i za par minuta završavate poslove za koje Vam je inače trebalo mnogo vremena i razmišljanja, bilo da pristupate sa računara ili sa mobilnog telefona.

Imate svoj kutak

Kontrolišite sve unose, dokumenta, evidencije i partnere. Svaki put kada pristupite aplikaciji sve je tu, lako se nađe.
Zaboravili ste broj dozvole? Mi nismo.

Intuitivan pristup radu

Imate mogućnost da pregledate unose i dokumenta po datumima, ispravite greške i dobijete gotova dokumenata o kretanju otpada i dnevne evidencije o otpadu.
Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.

Paket za proizvođače otpada

Koristite paket već od
1.000,00 din mesečno

Sve obaveze završavate u par klikova i za par minuta
Kontrolišete unose, dokumenta, evidencije i partnere
Dobijate gotova dokumenta i evidencije o otpadu

UPSEKO veb aplikacija je nastala iz pokušaja da pojednostavimo sopstveni rad, koji se sastoji iz dugog i zamarajućeg ponavljanja istih operacija u velikom broju dokumenata. Svoje višegodišnje iskustvo stečeno kroz svakodnevni rad sa brojnim kompanijama pretočili smo u UPSEKO jer želimo da sve aktivnosti vezane za dokumentovanje upravljanja otpadom svedemo na jednostavne, logične i lake operacije.

Želimo da Vam asistiramo u Vašem poslu, da imate što više vremena za osnovnu delatnost i da svoje resurse ne trošite bespotrebno na ispunjavanje velikog broja dokumenata. UPSEKO veb aplikacija je okrenuta rešavanju problema u upravljanju otpadom i u njoj možete da nađete sve informacije na jednom mestu, bilo da pristupate sa računara ili sa mobilnog telefona.

Aplikacija je nova, ali su znanje i iskustvo iskorišćeno za njeno kreiranje sticani godinama. Imate mogućnost da pregledate unose i dokumenta po datumima, ispravite grešake i dobijete gotova dokumenata o kretanju otpada i dnevne evidencije.
U narednom periodu ćemo iskoristiti stečeno iskusvo za unapređenje UPSEKO veb aplikacije dodavanjem novih mogućnosti i proširenjem liste poslova koje Vam olakšavamo.

2016.

Kontakt

UPSEKO
+381 62 665 233
UPSEKO
+381 62 665 233
info@upseko.org

Pošaljite nam mail